Pakruojo miesto VVG kartu su projekto partneriu – Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriumi – pradeda teikti NEMOKAMĄ socialinio pavežėjimo paslaugą neįgaliesiems, kuriems nereikia spec. automobilio, vienišiems senyvo pensinio amžiaus asmenims, daugiavaikių šeimų nariams, kurie neturi galimybių patys nuvykti į gydymo įstaigas ar pas gydytojus į konsultacijas. Paslauga teikiama tik PAKRUOJO […]

NEMOKAMA- PAVEŽĖJIMO PASLAUGA


Laisvalaikio ir sporto klubas „VAJETAU“ įgyvendina vietos plėtros projektą “Pagalbos verslo pradžiai teikimas Pakruojo miesto jauno verslo atstovams siekiant sustiprinti verslus” pagal Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vietos miesto strategiją 2014-2022 m.. Projektu siekiama sustiprinti Pakruojo miesto jauno verslo atstovų verslo pradžią šaudymo iš lanko su strėlėmis laisvalaikio ir pramogų […]

Laisvalaikio ir sporto klubas „VAJETAU“Kviečiame dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidentūros iniciatyvų konkurse “Lietuvos gale” iki 2021-09-15 su įgyvendintomis ar įgyvendinamomis idėjomis.Lietuvos galia – tai visi jos žmonės. Bet kuri demokratinė valstybė stipri tiek, kiek pajėgi, atspari ir pasirengusi veikti yra jos pilietinė visuomenė. Gerovės Lietuvos kūrimas negali ir neturi apsiriboti vien valstybės vaidmeniu. Pilietinė galia […]

Lietuvos Respublikos Prezidentūros iniciatyvų konkursas “Lietuvos gale”Lietuvos samariečių bendrija Pakruojo skyrius įgyvendina projektą „Socialinės bendrystės ir socialinių bendravimo įgūdžių skatinimas fotografijos stovyklose „Fotografija Lietuvai“ ir senjorų sambūryje“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų.Projekto tikslas – pagerinti vaikų ir jaunimo bei senjorų socializacijos galimybes, užtikrinant jų įvairovę ir prieinamumą per socialines judumo, saviraiškos ir […]

Projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0002, projektas „Socialinės bendrystės ir socialinių bendravimo ...


PAKRUOJO MIESTO VVG ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 1.Projektas “Pakruojo miesto visuomeninių lyderių įgalinimas”, finansuojamas 2020 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo lėšomis. Projekto vertė 400,00 Eur. Projekto tikslas – skatinti Pakruojo miesto visuomeninių organizacijų aktyvumą, bendradarbiavimą ir lyderių motyvaciją, pasitelkiant pasaulyje išplėtotas idėjas bei savanorystės skatinimo priemones. Projekto uždavinys […]

PAKRUOJO MIESTO VVG ĮGYVENDINTI PROJEKTAI


2021-05-14 bendradarbiavimo susitikime Joniškyje dalyvavo Joniškio miesto VVG vadovė Vaida Aleknavičienė, Pakruojo miesto VVG vadovė Vaida Šeižė ir Šiaulių miesto VVG vadovė Diana Armalienė. Susitikimo metu pasidalinta patirtimi miesto strategijų administravimo klausimais, įgyta projektų vykdymo patirtimi, sėkmingų projektų socialinėje, darbinių įgūdžių suteikimo ir darbo praktikos įgijimo bei verslumo skatinimo ir […]

JONIŠKIO, ŠIAULIŲ IR PAKRUOJO MIESTŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ BENDRADARBIAVIMO SUSITIKIMAS


2021 03 25  per Zoom platformą įvyko Miestų vietos veiklos grupių tinklo elektroninio viešinimo leidinio pristatymas su projektų pavyzdžiais. Leidinį pristatė Miestų vietos veiklos grupės  prezidentė Vilma Indrikonienė . LEIDINIO NUORODA: https://joom.ag/pZzI Leidinyje pažymėti nuo  2017 m. įgyvendinami  projektai, kurie suteikė didelių ir mažų  miestų bendruomenėms,  nevyriausybinėms organizacijoms, įgyvendinti utopines iniciatyvas, imtis  […]

MIESTŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO LEIDINYS APIE GERĄJĄ PATIRTĮPakruojo miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama direktorės  Vaidos Šeižės, ir Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, atstovaujamos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, atliekančios direktoriaus funkcijas Rasos Bertulienės, veikiančios pagal Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr.T-298,  2021 m. kovo 24 d .sudarė bendradarbiavimo sutartį. Numatyta bendradarbiauti  organizuojant ir įgyvendinant veiklas, sudarančias […]

PAKRUOJO MIESTO VVG IR PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS


Pasibaigus vienam svarbiausių – 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamų projektų sutarčių sudarymo  etapui, Vidaus reikalų ministerija  pakvietė miestų veiklos grupių vadovus dalyvauti  gerųjų patirčių įgyvendinant bendruomenės inicijuotas vietos plėtros strategijas renginyje, kuris įvyko 2021 metų kovo 18 d. MS Teams platformoje. Sveikinimo žodį tarė Arnoldas Abramavičius, vidaus […]

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR MIESTŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ RENGINYS