Pasaulinės lyderystės konferencija “Pokytis tavo rankose“                            Lapkričio 26-27 dienomis Pakruojo miesto vietos veiklos grupės atstovai bei vadovė Vaida Šeižė dalyvavo Pasaulinės lyderystės konferencijoje(PLK)  nuotoliniu būdu. Išklausyta 16  lektorių apie pokyčius , įtakingumą ir naudingumą  lyderystėje. Minimaliai supažindiname su šia konferencija.                            Dovaldas Kušlikis, Pasaulinės lyderystės Lietuvoje  vadovas informavo, kad […]

Dalyvavome Pasaulinėje lyderystės konferencijoje


Šv. Kalėdų džiaugsmo, vilties, pakylėjimo ir dėmesio laukiame visi! Sudalyvaukite socialinėje akcijoje “Dovanok Pakylėjimą” ir suteikite džiaugsmo atskirtiems Pakruojo rajono senjorams ir vaikams. Mes, Pakruojo miesto vietos veiklos grupės komanda kartu su Kalėdų Seneliu šventiškai įpakuosime dovaną ir perduosime Jūsų nurodytam asmeniui arba patys spręsime, kam perduoti. Dalyvaukite socialinėje Kalėdinėje […]

SOCIALINĖ AKCIJA “Dovanok PAKYLĖJIMĄ”


Pakruojo miesto vietos veiklos grupė nuo 2021 m. rugsėjo mėn. su 3 partneriais LSB Pakruojo skyrius, Pakruojo rajono savivaldybės administracija Pakruojo seniūnija, Žvejų klubas „Beržtalis“ įgyvendins projektą “Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas”. Numatomos vykdyti projekto veiklos: 1.Socialinė pavežėjimo paslauga socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kurie […]

Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės ...


Pakruojo miesto VVG kartu su projekto partneriu – Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriumi – pradeda teikti NEMOKAMĄ socialinio pavežėjimo paslaugą neįgaliesiems, kuriems nereikia spec. automobilio, vienišiems senyvo pensinio amžiaus asmenims, daugiavaikių šeimų nariams, kurie neturi galimybių patys nuvykti į gydymo įstaigas ar pas gydytojus į konsultacijas. Paslauga teikiama tik PAKRUOJO […]

NEMOKAMA- PAVEŽĖJIMO PASLAUGALaisvalaikio ir sporto klubas „VAJETAU“ įgyvendina vietos plėtros projektą “Pagalbos verslo pradžiai teikimas Pakruojo miesto jauno verslo atstovams siekiant sustiprinti verslus” pagal Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vietos miesto strategiją 2014-2022 m.. Projektu siekiama sustiprinti Pakruojo miesto jauno verslo atstovų verslo pradžią šaudymo iš lanko su strėlėmis laisvalaikio ir pramogų […]

Laisvalaikio ir sporto klubas „VAJETAU“Kviečiame dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidentūros iniciatyvų konkurse “Lietuvos gale” iki 2021-09-15 su įgyvendintomis ar įgyvendinamomis idėjomis.Lietuvos galia – tai visi jos žmonės. Bet kuri demokratinė valstybė stipri tiek, kiek pajėgi, atspari ir pasirengusi veikti yra jos pilietinė visuomenė. Gerovės Lietuvos kūrimas negali ir neturi apsiriboti vien valstybės vaidmeniu. Pilietinė galia […]

Lietuvos Respublikos Prezidentūros iniciatyvų konkursas “Lietuvos gale”


Lietuvos samariečių bendrija Pakruojo skyrius įgyvendina projektą „Socialinės bendrystės ir socialinių bendravimo įgūdžių skatinimas fotografijos stovyklose „Fotografija Lietuvai“ ir senjorų sambūryje“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų.Projekto tikslas – pagerinti vaikų ir jaunimo bei senjorų socializacijos galimybes, užtikrinant jų įvairovę ir prieinamumą per socialines judumo, saviraiškos ir […]

Projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0002, projektas „Socialinės bendrystės ir socialinių bendravimo ...PAKRUOJO MIESTO VVG ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 1.Projektas “Pakruojo miesto visuomeninių lyderių įgalinimas”, finansuojamas 2020 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo lėšomis. Projekto vertė 400,00 Eur. Projekto tikslas – skatinti Pakruojo miesto visuomeninių organizacijų aktyvumą, bendradarbiavimą ir lyderių motyvaciją, pasitelkiant pasaulyje išplėtotas idėjas bei savanorystės skatinimo priemones. Projekto uždavinys […]

PAKRUOJO MIESTO VVG ĮGYVENDINTI PROJEKTAI


2021-05-14 bendradarbiavimo susitikime Joniškyje dalyvavo Joniškio miesto VVG vadovė Vaida Aleknavičienė, Pakruojo miesto VVG vadovė Vaida Šeižė ir Šiaulių miesto VVG vadovė Diana Armalienė. Susitikimo metu pasidalinta patirtimi miesto strategijų administravimo klausimais, įgyta projektų vykdymo patirtimi, sėkmingų projektų socialinėje, darbinių įgūdžių suteikimo ir darbo praktikos įgijimo bei verslumo skatinimo ir […]

JONIŠKIO, ŠIAULIŲ IR PAKRUOJO MIESTŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ BENDRADARBIAVIMO SUSITIKIMAS