Apie projektus rašoma spaudoje


Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos įgyvendinamas projektas “Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų plėtra ir savanoriškos veiklos skatinimas bei aktyvinimas Pakruojo mieste”, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0006, viešinamas interneto puslapyje www.lrytas.lt

Nuoroda: https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2020/12/28/news/kiekvienam-gimusiam-vaikui-siuloma-skirti-10-tukstanciu-euru-ismoka-17675084/

Leidinys1

 


Pakruojo verslo informacijos centro įgyvendinto projekto „Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0011, viešinamas interneto puslapyje www.lrytas.lt.

Nuoroda: https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/12/08/news/svajone-tapti-gide-ispilde-projektas-suteikti-igudziai-padejo-sekmingai-integruotis-i-darbo-rinka-17428022/?fbclid=IwAR0jIh8AGNq-wfm_x00jr-C_ZuK1iX8vdc6MN7eHD9IQaCDUV2SskHppkok

2

 


Laisvalaikio ir sporto klubo “Vajetau” įgyvendinamas projektas „Pagalbos verslo pradžiai teikimas Pakruojo miesto jauno verslo atstovams siekiant sustiprinti verslus“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0003, viešinamas www.lrytas.lt.

Nuoroda: https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/12/04/news/pakruojo-gyventojus-vienija-saudymu-lankais-moko-atsakomybes-nemokami-susiburimai-mazina-socialine-atskirti-17390985/

vajetau


BENDRADARBIAUSIME 5 MIESTŲ VVG BENDRAME PROJEKTE 

Pradedamas įgyvendinti projektas, apjungsiantis net penkis miestus

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ kartu su Varėnos, Pakruojo, Biržų, Utenos ir Rietavo miestų vietos veiklos grupėmis pradeda įgyvendinti projektą „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“. Jo metu į įvairias projekto veiklas, planuojama, iš minėtų Lietuvos miestų įsijungs bent 10 įstaigų ir organizacijų.

Projekto metu kartu su Utenos miesto VVG kolegomis planuojama organizuoti gerosios praktikos patirties renginys „Mums rūpi“ globos klausimams aptarti. Jo metu mūsų Varėnos miesto ir rajono budintys globotojai, globėjai, nesusiję giminystės ryšiais ir globėjai giminaičiai, dalinsis gerąja patirtimi su Utenos bei Pakruojo miestų ir rajonų budinčiais globotojais, globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais ir globėjais giminaičiai. 2021 m. gegužės-birželio mėn. ne mažiau kaip 20-čiai globojamų vaikų ir vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų planuojama organizuoti kūrybiškumo stovyklą.

Plėtodami M. K. Čiurlionio kultūrinį kelią, varėniškiai kartu su kolegomis iš Rietavo organizuos kūrybines dirbtuves, kurių metu su M.K. Čiurlionio biografija ir kūriniais Varėnos miesto vaikai susipažins per socioedukacinių veiklų metu. Įgytu sociokultūriniu pagrindu kūrybinių dirbtuvių metu Rietave vaikai pieš konkursinius darbus M.K. Čiurlionio darbų temų interpretacijomis, vyks muzikos užsiėmimai, kurių metu vaikai ruošis iš anksto pasirinktų muzikinių M. K. Čiurlionio kūrinių interpretacijoms.

Taip pat numatoma organizuoti sociokultūrinę išvyką į Pakruojį. Ten Varėnos miesto vietos veiklos projektų vykdytojai, socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, klubo „Ropė“ savanoriai ir nariai, kiti Varėnos miesto gyventojai susipažintų su Pakruojo mieste įgyvendintomis socialinėmis iniciatyvomis, sukurtomis vietos veiklos projektų metu, taip pat socialiniais verslais, veiklomis, kuriomis sprendžiamos socialinę atskirtį patiriančių asmenų problemos.

Šis projektas – paskutinis Varėnos miesto VVG projektas, kuris buvo atrinktas ir pradedamas įgyvendinti pagal 2016-2020 m. Varėnos miesto plėtros strategiją. Aštuoni projektai jau baigti įgyvendinti, dar aštuonių vietos veiklos projektų įgyvendinimas eina į pabaigą.

Varėnos miesto VVG informacija

Nuoroda: http://varenosmiestovvg.lt/naujienos/pradedamas-igyvendinti-projektas-apjungsiantis-net-penkis-miestus/


Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, pakviesta Varėnos miesto vietos veiklos grupės kartu su Varėnos miesto sveikatingumo klubu „Ropė“, Utenos, Biržų, Rietavo miesto vietos veiklos grupėmis, vykdys projektą „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“. Projekto įgyvendinimu bus siekiama dalintis patirtimi skleidžiant informaciją apie Varėnos miesto ir Pakruojo miesto išplėtotas socialines paslaugas, neformalias užimtumo didinimo ir verslumo iniciatyvas.  Bendradarbiavimas ir gerosios socialinių projektų įgyvendinimo patirties pasidalijimas vyks su penkiomis miesto vietos veiklos grupėmis.

Pakruojo miesto globojami (rūpinami) ar įvaikinti vaikai nuo 7 iki 13 m. kartu su Varėnos miesto vaikais dalyvaus 2021 m. aktyvaus poilsio ir kūrybiškumo vasaros stovykloje Vilniuje.

Varėnos gyventojai atvyks pasidomėti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projekto metu parengtų gidų veikla. Planuojama susipažinti su ekskursija-maršrutu „Žydų kelias Pakruojyje“ ar „Dolomito kelias Pakruojyje“. Tai pat susipažins su verslumo skatinimo veiklomis ir išbandys pramoginę šaudymo iš lanko su strėlėmis veiklą.

Šis projektas sudarys galimybę stiprinti ir gerinti budinčių globotojų, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių stiprinti socialinių paslaugų plėtrą globotojams ir globėjams. Pakruojo miesto vietos veiklos grupė prie projekto prisidės savanorišku darbu koordinuodami projekto veiklas. Projektas bus finansuojamas iš Europos socialinio fondo skirtų lėšų Varėnos miesto strategijos įgyvendinimui.

          Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė

image description

image description

39900043_10160741247255383_3175817432774213632_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projektų igyvendinamų VVG sarasas svetainei