VPP taisyklės ir naudingos nuorodos


2021-2027 M. ES  FINANSAVIMO ETAPO TEISĖS AKTAI

2022–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIEŠOJO VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 01-004-08-04-01 „DIDINTI VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMĄ Į VIETOS PROBLEMŲ SPRENDIMĄ“ VEIKLOS „BENDRUOMENĖS INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS METODO (BIVP) TAIKYMAS: PARAMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMUI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (ERPF) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ff0a31039e111efbdaea558de59136c