VPP tvirtinimo rezultatai


Rezervinių vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 5


Apibendrinta informacija apie vietos veiklos grupės sudarytus vietos plėtros projektų sąrašus


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. liepos 17 d.  Įsakymas Nr. 1V-505 dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos 2016-2022 m. vietos projektų sąrašo patvirtinimo.

Nuoroda: Isakymas+del+Pakruojo+miesto+vietos+pletros+projektu+saraso+patvirtinimo+01


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 14 d.  Įsakymas Nr. 1V-866 dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos 2016-2022 m. vietos projektų sąrašo patvirtinimo.

Nuoroda: Isakymas+del+Pakruojo+miesto+vietos+pletros+projektu+saraso+patvirtinimo+11