SĖKMINGAI BAIGIAMA ĮGYVENDINTI MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA


image description

Pakruojo miesto VVG 2017–2022 m. sėkmingai įgyvendino pirmąją vietos plėtros strategiją „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija 2016–2022 m.”, kurios pagalba Pakruojo miesto gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui buvo skirta 48 176,55 Eur (9 proc.), gyventojų verslumo įgūdžių ugdymui 139 998,76 Eur (26 proc.) ir socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui 265 551,44 Eur (50 proc.), (Strategijos administravimo išlaidoms – 80 355,98 Eur (15 proc.). Įgyvendinant strategiją buvo pasiektos visos rodiklių siektinos reikšmės, dalis buvo viršytos. 2017–2022 m. laikotarpiu strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija 2016–2022 m.” įgyvendinime:

  •  dalyvavo 1 095 dalyviai (planuota 350)
  • 22 projektai, kuriuos įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO (planuota 18);
  • 25 asmenys dalyvavo darbo praktikos ir/arba savanorystės veiklose (planuota 25);
  • Sustiprintas 31 jaunas verslas (planuota 12);
  • Pasiūlyta 16 naujų socialinių ir kt. paslaugų skirtų socialinės atskirties mažinimui (planuota 16);
  •  119  dalyvių, savanoriaujančių socialinių partnerių organizacijose ar NVO, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose (planuota 43);
  • 58 BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose (planuota 34).

Atsižvelgiant į pasiektus ir lūkesčius viršijusius pirmosios strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija 2016–2022 m.” rezultatus, Pakruojo miesto VVG parengė antrąją vietos plėtros strategiją „Pakruojo miesto vietos plėtros strategija 2023–2029 m.” skirtą 2023–2029 m. laikotarpiui.