Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011


Pakruojo miesto vietos veiklos grupės įgyvendinto projekto video įrašo nuoroda: https://youtu.be/WJhwt6Uw800

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vykdomo projekto „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011, vaikų ir jaunuolių vasaros stovyklos 2022-06-13 iki 2022-06-23 akimirkos.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Nuoroda: https://fb.watch/e2-VayMCEG/

Nuoroda: https://business.facebook.com/106790047629425/videos/446899570583259/

Nuioroda: https://business.facebook.com/106790047629425/videos/3260960224172806/

Nuoroda: https://business.facebook.com/106790047629425/videos/1523746761354298/

Nuoroda: https://business.facebook.com/106790047629425/videos/587120649501857/

Nuoroda: https://business.facebook.com/106790047629425/videos/587120649501857/

Nuoroda: https://business.facebook.com/106790047629425/videos/1654929114882245/

Nuoroda: https://business.facebook.com/106790047629425/videos/784501096053567/

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vykdomo projekto „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011 gyvenimo mentorystės proceso įgyvendinimo akimirkos su projekto dalyvėmis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė nuo 2021 m. rugsėjo mėn. su 3 partneriais LSB Pakruojo skyrius, Pakruojo rajono savivaldybės administracija Pakruojo seniūnija, Žvejų klubas „Beržtalis“ įgyvendins projektą “Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas”. Numatomos vykdyti projekto veiklos: 1.Socialinė pavežėjimo paslauga socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kurie dėl koronaviruso (COVID -19) pasekmių ir kitų įvairių aplinkybių bei yra emociškai ir finansiškai paveikti. Socialinė pavežėjimo paslauga – unikali ir nauja paslauga Pakruojo mieste, kuri padės užtikrinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas (įvairias organizacijas, ligoninę, parduotuvę, susitikimą, kapines prie artimojo kapų ir kt.). Kartu bus suteikiama ir pagalba išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, įsodinimas ir palyda. Socialiai atskirti ir remtini gyventojai negali pasirūpinti pilnavertiškai savo poreikiais, negali toli judėti, jiems būtina transporto pagalba ir aptarnavimas.2.Veikla „Gyvenimo mentorystė“ . Inovatyvi socialinė paslauga skatins teigiamų socialinių ryšių atsiradimą ir asmeninių socialinių bei gyvenimo įgūdžių suteikimą. Mentorius skirdamas dalį savo laisvo laiko susitikimams su paaugliais, atsiskyrusiu senjoru, „gatvės gyventoju“ ar kitu socialinę atskirtį patiriančiu asmeniu, kartu turiningai leidžia laiką, siekdamas savo pavyzdžiu ir nuoširdžiu, gyvu bendravimu, padėti susiformuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įgyti prarastus arba neatrastus gyvenimo įgūdžius. Dalyvavimas sudarys sąlygas abiejų dalyvaujančių pusių asmeniniam tobulėjimui.3. 2022 m. vasarą vaikų ir jaunuolių krizių įveikimo 3 vnt. dienos stovyklos „Prie Kruojos“. Vaikai ir jaunuoliai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų ,pagerins savo psichologinę būseną, sutvirtins bendrumo jausmą, didins socializaciją į bendruomenę, atras ryšį su bendraamžiais po koronaviruso (COVID -19) laikotarpio išgyvenimų. 4. Bendradarbiavimo renginys pristatantis projekto rezultatus. Projektas įgyvendinamas 14 mėn., finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų.

NEMOKAMA PAVEŽĖJIMO PASLAUGA teikiama Pakruojo miesto gyventojams pagal Pakruojo miesto VVG ir Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus vykdomą projektą „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.MUMS GERA, DARYTI GERĄ ŽMONĖMS.

“GYVENIMO MENTORYSTĖS” procesas vykdomas Pakruojo miesto gyventojams pagal Pakruojo miesto VVG vykdomą projektą „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.Net 5 poros (globotinis ir savanoris mentorius) susitinka po 156 val. bendraudami ir kartu leisdami laisvalaikį įvairiomis formomis: SPA, baseinas, spektakliai, sporto varžybos, kultūriniai renginiai, sodo ir daržo darbai, pietūs ir kavos pertraukos, kirpyklos paslaugos globotiniui, psichologo ir gyvenimo kuočingo specialistų konsultacijos ir pokalbiai, siekiant pagelbėti globotiniams atrasti savo gyvenimo vertybes, kelią į sėkmę ar visada šalia turėti draugą “Big Sister” ar “Big Brother”!