PAKRUOJO MIESTO VVG VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS


image descript

2022 m. lapkričio 28 d.

Vieta: Pakruojo r. savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnijos salė, II aukštas

Prof. S. Ušinsko g. 26, Pakruojis

DARBOTVARKĖ

Dalyviai: Pakruojo miesto vietos veiklos grupės nariai, darbuotojai
15:00 Pradžia
Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.
Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo.
Dėl Pakruojo miesto vietos veiklos grupės Įstatų keitimo ir asmens įgaliojimo pasirašyti.  
Pranešėja Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė
Dėl deleguotų narių atšaukimo ir naujų narių delegavimo į Pakruojo miesto vietos veiklos grupės valdybą svarstymo.  
Pranešėja Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė
Dėl Pakruojo miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo dalyvavimo nuotoliniu būdu ir rašytinės procedūros aprašo tvirtinimo.  
Pranešėja Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė.
Pakruojo miesto vietos veiklos grupės narių priėmimo, išstojimo, pašalinimo iš asociacijos bei stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarkos ir sąlygų tvirtinimo.  
Pranešėja Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė.
Dėl nario mokesčio mokėjimo tvirtinimo.  
Pranešėja Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė.
Dėl dalyvavimo 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos LR vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonėje Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ .  
Pranešėja Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė.
Kiti klausimai.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė                                                                 Vaida Šeižė