PAKRUOJO MIESTO VVG IR PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS


Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama direktorės  Vaidos Šeižės, ir Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, atstovaujamos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, atliekančios direktoriaus funkcijas Rasos Bertulienės, veikiančios pagal Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr.T-298,  2021 m. kovo 24 d .sudarė bendradarbiavimo sutartį. Numatyta bendradarbiauti  organizuojant ir įgyvendinant veiklas, sudarančias prielaidas Pakruojo miesto bendruomenės narių kompetencijų augimui ir naujų paslaugų atsiradimui.  Telks  skirtingas Pakruojo miesto organizacijas ir suinteresuotus asmenis bendroms diskusijoms ir veikloms, prisidedančioms prie Pakruojo miesto gerovės kūrimo, inicijuojant, skatinant ir palaikant miesto žmonių iniciatyvas švietimo srityje.

Bendradarbiavimo formos bus įvairios : keisis informacija, rengs  bendrus renginius,  seminarus, pasitarimus, konferencijas. Dalinsis žiniomis ir patirtimi, keisis tarpusavyje informacija apie vykdomą veiklą, planuojamus renginius, koordinuos veiksmus.     Vykdys bendrus renginius, bendradarbiaus  partnerystės ir savanorystės pagrindu.

Bendradarbiavimo sutartis leis į įvairias veiklas įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių, kurie per įvairius projektus galės  pajusti savo svarbą ir įnašą gerovės kūrimui   Pakruojo mieste.

logo ATŽ Pakruojo miesto VVG logo