Projekto kodas Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-03-0011″Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas”.


 
Pakruojo miesto vietos veiklos grupė nuo 2021 m. rugsėjo mėn. su 3 partneriais LSB Pakruojo skyrius, Pakruojo rajono savivaldybės administracija Pakruojo seniūnija, Žvejų klubas „Beržtalis“ įgyvendins projektą “Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas”. Numatomos vykdyti projekto veiklos:
1.Socialinė pavežėjimo paslauga socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kurie dėl koronaviruso (COVID -19) pasekmių ir kitų įvairių aplinkybių bei yra emociškai ir finansiškai paveikti. Socialinė pavežėjimo paslauga – unikali ir nauja paslauga Pakruojo mieste, kuri padės užtikrinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas (įvairias organizacijas, ligoninę, parduotuvę, susitikimą, kapines prie artimojo kapų ir kt.). Kartu bus suteikiama ir pagalba išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, įsodinimas ir palyda. Socialiai atskirti ir remtini gyventojai negali pasirūpinti pilnavertiškai savo poreikiais, negali toli judėti, jiems būtina transporto pagalba ir aptarnavimas.
2.Veikla „Gyvenimo mentorystė“ . Inovatyvi socialinė paslauga skatins teigiamų socialinių ryšių atsiradimą ir asmeninių socialinių bei gyvenimo įgūdžių suteikimą. Mentorius skirdamas dalį savo laisvo laiko susitikimams su paaugliais, atsiskyrusiu senjoru, „gatvės gyventoju“ ar kitu socialinę atskirtį patiriančiu asmeniu, kartu turiningai leidžia laiką, siekdamas savo pavyzdžiu ir nuoširdžiu, gyvu bendravimu, padėti susiformuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įgyti prarastus arba neatrastus gyvenimo įgūdžius. Dalyvavimas sudarys sąlygas abiejų dalyvaujančių pusių asmeniniam tobulėjimui.
3. 2022 m. vasarą vaikų ir jaunuolių krizių įveikimo 3 vnt. dienos stovyklos „Prie Kruojos“. Vaikai ir jaunuoliai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų ,pagerins savo psichologinę būseną, sutvirtins bendrumo jausmą, didins socializaciją į bendruomenę, atras ryšį su bendraamžiais po koronaviruso (COVID -19) laikotarpio išgyvenimų.
4. Bendradarbiavimo renginys pristatantis projekto rezultatus. Projektas įgyvendinamas 14 mėn., finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų.
Pakruojo miesto vietos veiklos grupės
Vadovė Vaida Šeižė
 
 
e description