Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategija tarp 14 pirmųjų patvirtintų miesto strategijų! Patvirtinti pirmieji finansuotinų vietos plėtros strategijų sąrašai.


Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategija tarp 14 pirmųjų patvirtintų miesto strategijų! Plačiau skaitykite:

ĮGYVENDINAMŲ MIESTŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ SĄRAŠAS

https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtinti-pirmieji-finansuotinu-vietos-pletros-strategiju-sarasai/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR026i3tapYSsz8pLlCqQh65e4vN45iR7WzOxqmK0ojAyFLWag3Wxnxq1JU_aem_AWuHtScrAaVoUnxWdTAh1N2iyE2XGMsHO-ZeLg2xz3G0dGbpB3ga01hodz6VwP-ThxJwk1cSYrTQFnQwryoLlatt

SIŪLOMŲ ATRINKTI IR FINANSUOTI PAGAL 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMĄ

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e82b8390112611efbcbfb318996800a8