Pakruojo miesto vietos veiklos grupės SAVANORIAMS – DIDŽIAUSIAS IR NUOŠIRDŽIAUSIAS AČIŪ!


Sėkmingai baigėme įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą vietos plėtros strategiją “Pakruojo miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.” Įgyvendinant strategijos veiklas daug prisidėjo SAVANORIAI, kurie negailėdami savo laiko ir jėgų prisidėjo prie socialinės atskirties mažinimo, vyresnio amžiaus asmenų įtraukimo į veiklas, vaikų ir jaunimo aktyvinimo, fizinio aktyvumo skatinimo, vaikų ir jaunimo vasaros stovyklų vykdymo, strategijos viešinimo ir pan. Strategija buvo finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.

Ačiū – Janinai Dirbanauskienei, Gabrielei Magelinskaitei, Mantui Januševičiui, Arnui Vidginiui, Mindaugui Kėbliui, Kristinai Dulinskaitei, Gabrieliui Kranauskui, Kęstučiui Kumžai, Žanui Amosovui, Austėjui Venciui, Valentinai Alekseriūnaitei,Zinai Radevič, Ramunei Kazėnienei.

image description