NEMOKAMA- PAVEŽĖJIMO PASLAUGA


Pakruojo miesto VVG kartu su projekto partneriu – Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriumi – pradeda teikti NEMOKAMĄ socialinio pavežėjimo paslaugą neįgaliesiems, kuriems nereikia spec. automobilio, vienišiems senyvo pensinio amžiaus asmenims, daugiavaikių šeimų nariams, kurie neturi galimybių patys nuvykti į gydymo įstaigas ar pas gydytojus į konsultacijas. Paslauga teikiama tik PAKRUOJO MIESTE gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims ir pateikusiems socialinę atskirtį įrodančius tikslinės grupės dokumentus (neįgalumo, senatvės pensininko pažymėjimus, šeimos kortelę ar pažymą iš Pakruojo miesto seniūnijos, jog šeima yra daugiavaikė. Klientams būtina turėti Galimybių pasus.Klientus vešime gydytojų konsultacijoms Šiauliuose, Panevėžyje, Joniškyje, Pasvalyje, Radviliškyje, išskirtinais atvejais – į Kauną, Klaipėdą ir Vilnių.Kviečiame iš anksto registruotis DARBO DIENOMIS nuo 9 iki 12 val., tel. 8 677 50518, Pakruojo miesto VVG vadovė Vaida Šeižė. Šiuo metu registracija pavežėjimui priimama 2021 m. spalio mėn. Informuojame, jog užpildžius visus pavežėjimo laikus, registracija bus sustabdyta.Projektas „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011, finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšomis.