NAUJOS PAKRUOJO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2023-2029 M. RENGIMAS. Numatoma finansuoti iš „Europos socialinio fondo +“ ir Europos regioninės plėtros fondo.


Pakruojo miesto vietos veiklos grupė vėl Jus kviečia į Pakruojo miesto vietos plėtros strategijos 2023-2029 m. rengimo susitikimą – diskusijas, kuriose norime išgirsti komandose apsvarstytas, idėjas, mintis, pasiūlymus ir šioms iniciatyvoms įgyvendinti lėšų poreikį.

Susitikimo-diskusijų laikas ir vieta:2023-01-25, 15:00 val., Pakruojo Sinagogoje, Kranto g. 8, Pakruojis.

Diskutuosime Fokus grupėse į kokias veiklos sritis nukreipti strategijos lėšas, kokios problemos aštriausios bei kokios galimybės didžiausios Pakruojo mieste.

Pateikiame diskusinius klausimus:

 1. Kuo didžiuojatės Pakruojo mieste?
 2. Kuo Pakruojis išskirtinis/unikalus?
 3. Kuo Pakruojis yra konkurencingas?
 4. Kaip Pakruojį įsivaizduojate po 3-5 metų?
 5. Kuo norime tapti ateityje?
 6. Kuo galime išsiskirti iš kitų miestų/rajonų?
 7. Kokie pokyčiai reikalingi?
 8. Kaip veiksime/sieksime?

Vykdysime miesto gyventojų ir organizacijų anketinė apklausą, taip pat siekdami išsiaiškinti gyventojų poreikius. Susitikime prašysime dalyvauti anketinėje apklausoje.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė kviečia 2023 m. sausio mėn.  į susitikimus-diskusijas dėl naujos Pakruojo miesto vietos plėtros strategijos rengimo 2023 – 2029 metams. 

Diskutuosime apie socialiai remtiniems, neįgaliesiems,  migrantams/kitataučiams naujas socialines galimybes ir gyventojų ekonominio aktyvumo didinimo, jaunimo, verslo, socialinio verslo galimas iniciatyvas  Pakruojo mieste finansuojamu laikotarpiu. Strategijos numatomos finansuoti iš dviejų ES fondų: Europos socialinis fondas (ESF) ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF).

Susitikimo – konsultacijų metu pateiksime informaciją apie Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016–2023 m. įgyvendinimo rezultatus, bus identifikuojamos problemos ir poreikiai socialinėje srityje, gyventojų ekonominio aktyvumo didinimo ir verslo bei socialinio verslo galimybės Pakruojo mieste.

Pristatysime miestų vietos plėtros 2023 – 2029 m. naujas perspektyvas per BIVP (Bendruomenių inicijuota vietos plėtra)  iniciatyvas, su jumis konsultuosimės į kokias problemines ar inovatyvias idėjas būtina investuoti miesto strategijos lėšas bei koks yra lėšų poreikis šių iniciatyvų įgyvendinimui.

Miesto bendruomenės nuomonės tyrimui bus naudojamos anketos ir diskusijos Focus grupėse (verslas, NVO, vietos valdžia, jaunimas, migrantai/karo pabėgėliai ir su jais dirbančios organizacijos/specialistai).  

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė rengdama naują 2023-2029 m. miesto strategiją rinks projektinius pasiūlymus, kuriuose bus pateikiamos organizacijų idėjos, galimos veiklos, tikslinės grupės dalyvių skaičius kuriems teikiama nauda ir pagrįstas lėšų poreikis.

Pateikiame apibendrintą informaciją apie numatomus organizuoti susitikimus:

 • Šių susitikimų – konsultacijų metu pateiksime informaciją apie Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016–2023 m. įgyvendinimo rezultatus, bus identifikuojamos problemos ir poreikiai socialinėje srityje, gyventojų ekonominio aktyvumo didinimo ir verslo bei socialinio verslo galimybės Pakruojo mieste. Pristatysime miestų vietos plėtros 2023 – 2029 m. naujas perspektyvas per BIVP (Bendruomenių inicijuota vietos plėtra)  iniciatyvas, su jumis konsultuosimės į kokias problemines ar inovatyvias idėjas būtina investuoti miesto strategijos lėšas bei koks yra lėšų poreikis šių iniciatyvų įgyvendinimui.
 • Vieta – Pakruojo Sinagogoje, Kranto g. 8, Pakruojis.

Susitikimų data ir laikas:

2023-01-16 nuo 13:00 val. susitikimas su Pakruojo r. savivaldybės politikais, savivaldybės ir valstybės įmonių bei įstaigų atstovais;

2023-01-16 nuo 15:00 val. susitikimas su Pakruojo miesto bendruomenių, mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir neformalių organizacijų atstovais;

2023-01-16 nuo 17:00 val. susitikimas su Pakruojo miesto jaunimu, jaunimo organizacijų atstovais, su jaunimu dirbančiais specialistais,  neformalių jaunimo organizacijų atstovais;

2023-01-18 nuo 13:00 val. susitikimas su Pakruojo mieste gyvenančiais migrantais ir kitataučiais (ukrainiečiais ir kt.) bei su jais dirbančiais specialistais;

2023-01-18 nuo 15:00 val. susitikimas su Pakruojo verslo atstovais ir Pakruojo r. savivaldybės verslo rėmimo fondo specialistais;

2023-01-18 nuo 17:00 val. susitikimas su Pakruojo mieste veikiančiomis neįgaliųjų organizacijomis ir įstaigomis.

Šių susitikimų metu bus gaunamas “grįžtamasis ryšys”:

 • surenkamos miesto bendruomenės nuomonės tyrimui išdalintos anketos bei vykdomos diskusijos Focus grupėse (verslas, NVO, vietos valdžia, jaunimas, migrantai/karo pabėgėliai ir su jais dirbančios organizacijos/specialistai).  
 • Rengdami naują 2023-2029 m. miesto strategiją rinksime projektinius pasiūlymus, kuriuose kviesime pateikti organizacijas, įstaigas, įmones, socialines įmones su projektų idėjomis, galimomis veiklomis, tikslinės grupės dalyvių skaičiumi ir pagrįstu lėšų poreikiu.

Susitikimų data ir laikas:

Vieta – Pakruojo Sinagogoje, Kranto g. 8, Pakruojis.

2023-01-16 nuo 13:00 val. susitikimas su Pakruojo r. savivaldybės politikais, savivaldybės ir valstybės įmonių bei įstaigų atstovais;

2023-01-16 nuo 15:00 val. susitikimas su Pakruojo miesto bendruomenių, mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir neformalių organizacijų atstovais;

2023-01-16 nuo 17:00 val. susitikimas su Pakruojo miesto jaunimu, jaunimo organizacijų atstovais, su jaunimu dirbančiais specialistais,  neformalių jaunimo organizacijų atstovais;

2023-01-18 nuo 13:00 val. susitikimas su Pakruojo mieste gyvenančiais migrantais ir kitataučiais (ukrainiečiais ir kt.) bei su jais dirbančiais specialistais;

2023-01-18 nuo 15:00 val. susitikimas su Pakruojo verslo atstovais ir Pakruojo r. savivaldybės verslo rėmimo fondo specialistais;

2023-01-18 nuo 17:00 val. susitikimas su Pakruojo mieste veikiančiomis neįgaliųjų organizacijomis ir įstaigomis.

Pateikiame  Strategijų rengimo taisyklės:https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a492ff10569b11edbc04912defe897d1

Laukiame Jūsų susitikimuose.

Pagarbiai

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė

Vaida Šeižė

Tel. 8 606 86600

www.pakruojomiestovvg.lt

Facebook Pakruojo miesto vietos veiklos grupe