Kviečiame susipažinti su parengta patikslinta Pakruojo miesto 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategija ir pateikti pastebėjimus bei pasiūlymus iki 2023 m. lapkričio 24 d.


2023-11-27 Pakruojo miesto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime patvirtinta strategija “Pakruojo miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija”, kurioje numatyta socialinės atskirties mažinimui, integravimo į darbo rinką, verslumo skatinimo ir jauno verslo rėmimo bei socialinio verslo kūrimui Europos socialinio fondo+ ir Europos regioninio plėtros fondo lėšos. 2023-03-23 strategijai pritarė Pakruojo rajono savivaldybės taryba.2023-03-30 strategijos tikslui pritarė Šiaulių regiono plėtros taryba.Susipažinti su vietos plėtros strategija galite:

Įvyko Pakruojo miesto vietos veiklos grupės informacinis renginys, kuriame pristatėme strategiją “Pakruojo miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją”.

Informuojame, kad pasikeitus LR Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintoms Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėms, pateikiame patikslintą strategiją susipažinimui – keitėsi Strategijos veiksmai, planuojamos finansavimo lėšos bei siekiami rodikliai.

Kviečiame plačiau susipažinti su patikslinta strategija “Pakruojo miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija”, nuoroda: