Kaip sekasi Pakruojo Gidams?


image description

Pakruojo verslo informacijos centras, projekto „Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0011, finansuojamo iš Europos socialinio fondo, metu organizavo specialius gido kursus ir gidų praktinių įgūdžių įgijimo savanorystės veiklas, siekiant suteikti patirties ir įgūdžių bei parengti Pakruojo krašto gidus.

Projekto metu parengti 7 miesto gidai, kurie po projekto įkūrė nevyriausybinę organizaciją “Pakruojo gidai” ir sėkmingai jau 4 metai bei prisideda prie Pakruojo krašto garsinimo, pažinimo ir asmeninių ekskursijų vedimo. Ačiū organizacijos įkūrėjai ir vadovei Irmai Norkevičienei.

https://www.facebook.com/PakruojoGidai