JONIŠKIO, ŠIAULIŲ IR PAKRUOJO MIESTŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ BENDRADARBIAVIMO SUSITIKIMAS


2021-05-14 bendradarbiavimo susitikime Joniškyje dalyvavo Joniškio miesto VVG vadovė Vaida Aleknavičienė, Pakruojo miesto VVG vadovė Vaida Šeižė ir Šiaulių miesto VVG vadovė Diana Armalienė. Susitikimo metu pasidalinta patirtimi miesto strategijų administravimo klausimais, įgyta projektų vykdymo patirtimi, sėkmingų projektų socialinėje, darbinių įgūdžių suteikimo ir darbo praktikos įgijimo bei verslumo skatinimo ir verslo rėmimo įgyvendinimo pavyzdžiais.

Šiaulių miesto VVG projekto vykdytojo VšĮ „Nacionalinė regionų plėtros agentūra“ atstovė Aida Adeikiene pasidalino projekto įgyvendinimo patirtimi darbo praktikos ir žinių suteikimo dalyviams veiklose, patirtais iššūkiais ir sėkmingu bendradarbiavimu projekte kartu su UAB „Elva“ ir kitomis privačiomis įmonėmis, kurios priima dalyvius įgyti darbo patirties bei įgūdžių.

Miestų VVG atstovai pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinamomis 2014-2020 m. miesto strategijomis, projektuose teikiama nauda dalyviams, įveiktais iššūkiais įtraukti į veiklas pabėgėlių ar kitataučių statusą turinčius dalyvius ir sėkmingiausiais projektų pavyzdžiais.

Pakruojo miesto VVG informacija

Vadovė Vaida Šeižė