Pakruojo miesto VVG atstovai dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos konferencijoje “Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”


Meno vadovas ir dirigentas Egidijus Miknius

LR Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras. Meno vadovas ir dirigentas Egidijus Miknius

2016 m. lapkričio 25 d. Vidaus reikalų ministerija pakvietė 23-jų miestuose veikiančių vietos veiklos grupių (VVG) atstovus, kurių parengtos vietos plėtros strategijos buvo atrinktos kaip geriausios. Vidaus reikalų ministro įsakymu šių strategijų įgyvendinimui patvirtintas 14,5 mln. eurų finansavimas.

Pakruojo miesto VVG parengta “Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016 – 2022 m.” atrinkta tarp 23-jų geriausių strategijų. Strategiją numatoma pradėti įgyvendinti nuo 2017 m. I ketvirčio.

Konferencijos tikslas – pateikti tiesiogiai miestų VVG dalyvaujantiems asmenims praktinių priemonių ir pasiūlymų, kaip įgyvendinti bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą (BIVP) įvairiomis aplinkybėmis.

Pakruojo miesto VVG valdybos pirmininkei Rūtai Sausienei įteikta atminimo lenta su Pakruojo miesto VVG pavadinimu.

Pakruojo miesto VVG valdybos pirmininkei Rūtai Sausienei įteikta atminimo lenta su Pakruojo miesto VVG pavadinimu.

Renginyje VRM Regioninės politikos departamento atstovai pristatė BIVP miestuose poreikį ir lūkesčius, VVG veiklai skirtą tinklalapį, kuriame galima bendrauti ir diskutuoti aktualiais klausimais, o Žemės ūkio ministerijos atstovas papasakojo apie jau 12 metų kaimo vietovėse taikomos BIVP patirtį ir iššūkius.

Naudingos informacijos apie savanorišką veiklą konferencijos dalyviams suteikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, o gerų patarimų kaip skatinti bendruomenės iniciatyvas ir savanorystę nešykštėjo šios srities ekspertas Paulius Godvadas.

Vietos plėtros strategijose numatytos įgyvendinti įvairios darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje gerinančios ir gyventojų verslumą didinančios veiklos: verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių organizavimas; kompetencijų, reikalingų laisvoms (kuriamoms) darbo vietoms, suteikimas gyventojams; veikiančių socialinio ir bendruomeninio verslo modelių kūrimas; pradedamo verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimas; priešpensinio amžiaus gyventojų ir ekonomiškai neaktyvių moterų (auginančių mažamečius vaikus) užimtumo ir verslumo iniciatyvų skatinimas; paslaugų paketo pradedantiems verslą asmenims sukūrimas; priemonių, pritraukiančių investicijas į vietos verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą, įgyvendinimas.

lentaTaip pat numatytos įgyvendinti ne tik bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui ir verslumui didinti skirtos iniciatyvos, bet ir bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų socialinę atskirtį, – bendrųjų socialinių ir kitų reikalingų paslaugų teikimas, informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas

Nuoroda:http://www.miestobendruomene.lt/2016/11/28/pasyvus-naudos-gavejai-tapo-iniciatoriais-ir-aktyviais-partneriais/#respondpaslaugas sklaida ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.