Bendradarbiavimas tarp 5 miesto vietos veiklos grupių


Utenos miesto vietos veiklos grupė, Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, Biržų miesto vietos veiklos grupė, Varėnos miesto vietos veiklos grupė, Rietavo miesto vietos veiklos grupė bendradarbiauja projekte “Bendros verslumo iniciatyvos”, finansuojamame iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto tikslas – plėsti ir skatinti įvairias neformalias verslumo iniciatyvas ir bendradarbiavimo tinklą su kitų miestų vietos veiklos grupėmis, siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos sukeltas pasekmes Utenos miesto bendruomenei ir verslui.

Projekto veiklos:

  • Bendradarbiavimo tinklas su Varėnos, Pakruojo, Biržų ir Rietavo miestų vietos veiklos grupėmis. Bendradarbiavimo tinklo tikslas – sustiprinti ryšius tarp skirtingų šalies regionų vietos veiklos grupių, dalintis aktualia informacija ir patirtimi, tarpininkauti siekiant verslo sektorių bendradarbiavimo ir dalinimosi gerosios praktikos pavyzdžiais ir metodais, verslo mentorystės skatinimas.

Veikloje numatytos priemonės:

Projekto partnerių forumas Utenoje „Bendros verslumo iniciatyvos“.

Projekto metu, skirtingų šalies regionų miestų vietos veiklos grupės rinksis į dviejų dienų bendradarbiavimo tinklo forumą Utenoje. Pirmąją dieną partneriai dalinsis patirtimi, pristatys sėkmingus vietos plėtros strategijos verslo skatinimo projektus, pasirašys bendradarbiavimo sutartį. Antrą dieną projekto partnerių atstovai susipažins su miestu, aplankyti dvi žinomiausias Utenos įmones: Utenos alų ir Utenos trikotažą.

Pažintiniai vizitai-susitikimai.

Siekiant palaikyti ir sutvirtinti bendradarbiavimo tinklo narių ryšius, Utenos miesto bendruomenės nariai, verslo atstovai ir VVG nariai vyks į pažintinius vizitus pas projekto partnerius. Veiklos įgyvendinimo metu bus suorganizuoti trys vizitai į Biržų, Pakruojo ir Rietavo miestų vietos veiklos grupes.

  • Neformalios verslumo iniciatyvos.

Verslo klubas. COVID-19 pakeitė daugelio verslų darbo specifiką ir verčia prisitaikyti prie naujų sąlygų, o koronaviruso sukelta krizė atneš ilgalaikių negrįžtamų pokyčių verslo sektoriuje. Verslo klubo veikla skirta skatinti ir palaikyti verslumo iniciatyva skirtas vietos bendruomenės verslumo skatinimui ir žinių stiprinimui.

Veikloje numatytos priemonės:

 „Apskritojo stalo diskusijos“. Veiklos metu, bendruomenės nariai ir vietos verslo atstovai bus kviečiami dalyvauti diskusijose ir seminaruose apie verslo aktualijas. Numatytos temos skirtos įvairaus amžiaus bendruomenės nariams. Jaunimas bus supažindintas su galimomis verslo formomis, su pakviestais lektoriais telekonferencijų metu diskutuos apie karjerą ir ateities profesijas. Verslo atstovai gaus aktualios informacijos įvairiomis verslo temomis: apie asmens duomenų apsaugą versle, apie COVID-19 viruso pandemijos pasekmių sukeltus darbuotojų ir darbdavių teisinius santykius bei verslo perspektyvas po COVID-19 pandemijos.

Verslumą skatinančių priemonių teikimas – konsultacijos ir metodinė pagalba verslo reguliavimo klausimais suteiks reikiamas žinias planuojantiems pradėti verslą, apsispręsti pasirenkant verslo formą (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema pasirinktai verslo formai), juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas, verslo finansavimas, paramos galimybės).

  • Informacijos sklaidos tinklas. Parengti 6 informaciniai radijo reportažai ir 4 autorinės informacinės radijo laidos apie vykdomas projekto veiklas. Reportažai ir laidos bus transliuojamos per vietinį Utenos radiją. Veiklos koordinatoriai parengs ir interneto tinklapyje utenosmiestobendruomenė.lt reguliariai publikuos informacinius straipsnius apie vykdomas projekto veiklas.Projekto tikslinė grupė:  miesto gyventojai,  fiziniai  asmenys vykdantys savarankišką veiklą bei juridiniai asmenys ir jų darbuotojai, projekto partnerių darbuotojai ir atstovai.