VIEŠASIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRISTATYMAS VISUOMENEI IKI 2023 M. KOVO 31 D.


✅Pakruojo miesto vietos veiklos grupė kviečia susipažinti su parengtu strategijos “Pakruojo miesto vietos plėtros strategija 2023-2029 m.” projektu ir pateikti pastebėjimus bei pasiūlymus iki 2023 m. kovo 31 d. el. paštu info@pakruojomiestovvg.lt.Vietos plėtros strategija rengiama gauti Europos socialinio fondo+ ir Europos regioninės plėtros fondo lėšas.