PAKRUOJO MIESTO VVG ĮGYVENDINTI PROJEKTAI


PAKRUOJO MIESTO VVG ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

1.Projektas “Pakruojo miesto visuomeninių lyderių įgalinimas”, finansuojamas 2020 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo lėšomis. Projekto vertė 400,00 Eur. Projekto tikslas – skatinti Pakruojo miesto visuomeninių organizacijų aktyvumą, bendradarbiavimą ir lyderių motyvaciją, pasitelkiant pasaulyje išplėtotas idėjas bei savanorystės skatinimo priemones. Projekto uždavinys – perteikti Pakruojo miesto visuomenininkams pasaulinės lyderystės žinias ir gerąją savanorystės bei lyderystės patirtį.

2. Projektas “Pakruojo miesto visuomenininkų bendruomeninės veiklos skatinimas ir lyderių motyvavimas”, finansuojamas 2019 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo lėšomis. Projekto vertė 452,98 Eur. Projekto tikslas – skatinti Pakruojo miesto visuomeninių organizacijų aktyvumą, bendradarbiavimą ir lyderių motyvaciją, pasitelkiant pasaulyje išplėtotas idėjas bei savanorystės skatinimo priemones. Projekto uždavinys – perteikti Pakruojo miesto visuomenininkams pasaulinės lyderystės žinias ir gerąją savanorystės bei lyderystės patirtį.  

3.Projektas „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės internetinės svetainės kūrimas“, finansuojamas 2016 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo lėšomis. Projekto vertė 390,00 Eur. Projekto tikslas – Pakruojo miesto vietos veiklos grupės viešumo ir informacinių priemonių plėtra didinant informacijos prieinamumą ir sklaidą. Projekto uždaviniai: 1.sukurti internetinę svetainę www.pakruojomiestovvg.lt; 2. užtikrinti internetinės svetainės funkcionavimą.