PAKRUOJO MIESTO VVG ĮGYVENDINTI PROJEKTAI


PAKRUOJO MIESTO VVG ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ sukvietė lietuvius ir ukrainiečius į socialinį renginį “TAUTŲ SUSITIKIMAS „ANT KRUOJOS KRANTO“ 2022-08-05 penktadienio popietę prie nuostabios upės „Kruojos‘. Sigutėnų kaimo bendruomenės kapela pasitiko svečius ukrainietiškomis ir lietuviškomis dainomis. Žvejų klubas “Beržtalis” vadovas Erikas Druktenis mokė vaikus žvejoti. O kiek džiaugsmo buvo ukrainietėms mergaitėms, kuomet anot Eriko pagavo “Auksinę žuvelę”, kuri pildo 3 norus:)Pasveikinti susirinkusių 15 ukrainiečių ir 40 pakruojiečių atvyko Pakruojo r. sav. Pakruojo seniūnijos seniūnas Svajūnas Miknevičius,Pakruojo miesto VVG valdybos pirmininkas Gintaras Šurna, Pakruojo tarybos narė Erika Kižienė, Pakruojo r. sav. seniūnijos specialistės Jūratė Jūrevičienė ir Rita Kalvaitienė. Renginio tautinius žaidimus pravedė Giedrė Poškuvienė.Pakruojo miesto VVG stovyklautojai paruošė renginiui vietą ir padovanojo savo rankų darbo apyrankes ukrainiečiams. NEPAMATUOJAMĄ AČIŪ už pagalbą organizuojant šį renginį sakome STOVYKLAUTOJAMS Nojui Macijauskui, Žanui Poškui, Dominykui Kairiui, Titui Balčiūnui, Bernardui Šliažui, Austėjui Venckui, Vytui Žemaičiūnui. Nuostabiausioms padėjėjoms stovyklautojoms Majai Ramanauskaitei ir Patricijai Tautavičiūtei. ŠAUNUOLIAI!Be Pakruojo MTB dviračių klubo “Em Ty By” misija būtų neįmanoma įvykdyti stovyklas ir renginį. AČIŪ klubo prezidentui Mantas Januševičius ir nariui Gabrielius Kranauskas! Pasivaišinome Allos, Galinos bei kitų virtais ukrainietiškais barčiais! Desertų šefė, mokslus baigusi Jungtinėje Karalystėje Gabrielė Magelinskaitė pavaišino savo gamybos desertais! Skanumas!Šis susitikimas finansuojamas Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso lėšomis.

1.Projektas “Pakruojo miesto visuomeninių lyderių įgalinimas”, finansuojamas 2020 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo lėšomis. Projekto vertė 400,00 Eur. Projekto tikslas – skatinti Pakruojo miesto visuomeninių organizacijų aktyvumą, bendradarbiavimą ir lyderių motyvaciją, pasitelkiant pasaulyje išplėtotas idėjas bei savanorystės skatinimo priemones. Projekto uždavinys – perteikti Pakruojo miesto visuomenininkams pasaulinės lyderystės žinias ir gerąją savanorystės bei lyderystės patirtį.

2. Projektas “Pakruojo miesto visuomenininkų bendruomeninės veiklos skatinimas ir lyderių motyvavimas”, finansuojamas 2019 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo lėšomis. Projekto vertė 452,98 Eur. Projekto tikslas – skatinti Pakruojo miesto visuomeninių organizacijų aktyvumą, bendradarbiavimą ir lyderių motyvaciją, pasitelkiant pasaulyje išplėtotas idėjas bei savanorystės skatinimo priemones. Projekto uždavinys – perteikti Pakruojo miesto visuomenininkams pasaulinės lyderystės žinias ir gerąją savanorystės bei lyderystės patirtį.  

3.Projektas „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės internetinės svetainės kūrimas“, finansuojamas 2016 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo lėšomis. Projekto vertė 390,00 Eur. Projekto tikslas – Pakruojo miesto vietos veiklos grupės viešumo ir informacinių priemonių plėtra didinant informacijos prieinamumą ir sklaidą. Projekto uždaviniai: 1.sukurti internetinę svetainę www.pakruojomiestovvg.lt; 2. užtikrinti internetinės svetainės funkcionavimą.