REGIONŲ POLITIKOS DISKUSIJOS 2021-02-24


REGIONŲ POLITIKA

Regionų politikos diskusijose (2021-02-24 ) dalyvavo Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė. Ši diskusija buvo naudinga ir labai reikalinga sprendžiant mažų miestelių demografines problemas, siekiant užtikrinti kokybišką, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką, išlaikant kvalifikuotą darbo jėgą ir naujų darbo vietų kūrimui.
Investuojant į miestelius ir kaimus siekiama kompleksiškai atnaujinti jų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą, naudoti jų socialinį, kultūrinį ir gamtinį potencialą darniai gyvenamosios aplinkos plėtrai bei gyvybingumui palaikyti.

Regioninė politika – reikalauja integruoto požiūrio. Svarbu suderinti interesų grupių – valdžios, bendruomenės, verslo – veiksmus taip, kad šios grupės, atsižvelgdamos į konkrečių teritorijų poreikius ir galimybes, rastų ir kartu spręstų bendrus uždavinius.
Tikimasi, kad Pakruojo vietos veiklos grupės projektai gaus finansavimą ir galės pagerinti miesto gyventojų socialinius bei kultūrinius poreikius.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė

Vaida Šeižė

Skaidrė1 Skaidrė2 Skaidrė3