BENDRADARBIAUSIME 5 MIESTŲ VVG BENDRAME PROJEKTE


BENDRADARBIAUSIME 5 MIESTŲ VVG BENDRAME PROJEKTE 

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, pakviesta Varėnos miesto vietos veiklos grupės kartu su Varėnos miesto sveikatingumo klubu „Ropė“, Utenos, Biržų, Rietavo miesto vietos veiklos grupėmis, vykdys projektą „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“. Projekto įgyvendinimu bus siekiama dalintis patirtimi skleidžiant informaciją apie Varėnos miesto ir Pakruojo miesto išplėtotas socialines paslaugas, neformalias užimtumo didinimo ir verslumo iniciatyvas.  Bendradarbiavimas ir gerosios socialinių projektų įgyvendinimo patirties pasidalijimas vyks su penkiomis miesto vietos veiklos grupėmis.

Pakruojo miesto globojami (rūpinami) ar įvaikinti vaikai nuo 7 iki 13 m. kartu su Varėnos miesto vaikais dalyvaus 2021 m. aktyvaus poilsio ir kūrybiškumo vasaros stovykloje Vilniuje.

Varėnos gyventojai atvyks pasidomėti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projekto metu parengtų gidų veikla. Planuojama susipažinti su ekskursija-maršrutu „Žydų kelias Pakruojyje“ ar „Dolomito kelias Pakruojyje“. Tai pat susipažins su verslumo skatinimo veiklomis ir išbandys pramoginę šaudymo iš lanko su strėlėmis veiklą.

Šis projektas sudarys galimybę stiprinti ir gerinti budinčių globotojų, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių stiprinti socialinių paslaugų plėtrą globotojams ir globėjams. Pakruojo miesto vietos veiklos grupė prie projekto prisidės savanorišku darbu koordinuodami projekto veiklas. Projektas bus finansuojamas iš Europos socialinio fondo skirtų lėšų Varėnos miesto strategijos įgyvendinimui.

          Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė

image description

image description

39900043_10160741247255383_3175817432774213632_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projektų igyvendinamų VVG sarasas svetainei