VISOS INVESTICIJOS – Į ŽMOGŲ!


 Dėkojame žurnalistei Aldonai Veruitienei už parengtą Pakruojo miesto vietos veiklos grupės veiklos apžvalgą ir žvilgsnį į ateitį. Vadovė Vaida Šeižė
 IMG-2224


ŽINGSNIAI, ISTORIJOS, KURIOS ĮKVEPIA

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės atstovai Vaida Šeižė ir Janina Dirbanauskienė dalyvavo konferencijoje „Prašyti ne gėda, duoti nesunku“, kuri vyko 2020 -08- 25, Vilniuje. Šią konferenciją organizavo Europos socialinio fondo agentūra. Įdėmiai išklausėme  pranešimą: „Sunku prašyti, lengva duoti“.   Lektoriaus , psichologo E.Laurinaičio mintys sukėlė vidinius klausimus.

 Daug minčių sukilo ir po lektoriaus kunigo Algirdo Toliato paskaitos „Galima ir paprašyti“. Jo minimi „Būk budrus, ieškok naujumo, duodi ir gali dėkoti, kad gali duoti“, iš ties , kiekvienas galim savyje rasti galimybę duoti, nes kiekvienas turime ką duoti…Įdomiai paaiškino ir apie idėjas, nes žmonės turi daug įvairių idėjų, nors kai kam ji atrodo nesąmoninga, bet analizuojant, galima idėją pateikti taip, kad paveiktum kitus. Idėjas niekad nereikia „užmušti“, o kartais  „užmušame“, net nepradėjus ją bandyti įgyvendinti.

  Dalyvavome darbo grupėje „Problemų indentifikavimas ir geriausios strategijos parinkimas efektyviai jas sprendžiant“ Pranešėja Dr. Diana Satkutė, socialinių mokslų daktarė.

 Diskusijoje „Prašyti ne gėda, duoti nesunku“ turėjome galimybę susipažinti su žmonių  žingsniais, istorijomis, kurios įkvepia  ir padeda  silpnesniems  kurti geresnes  gyvenimo, buities, socialines  sąlygas ir padėti jiems rasti savyje jėgų savarankiškai gyventi. Susipažinome  su 10 skirtingomis istorijomis ir jų herojais, kurie pripažino,  kad jiems reikėjo pagalbos, išmoko  ją priimti, o dabar  savo stiprybe padeda silpnesniems.

 Pakruojo miesto vietos veiklos grupė aktyviai dalyvauja Europos socialinio fondo agentūros projektuose.  2019 metais buvo nominuota už projektą „Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo  didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes“. O 2020 metais grupė neteikė nominacijai nei vieno projekto dėl objektyvių priežasčių- karantino.

 Konferencija „Žingsniai 2020“ naudinga tuo, kad susipažinome su Lietuvoje vykdomais projektais, pabendravome su kitų miestų vietos veiklos grupės vadovais, išklausėme ne eilinius pranešimus, išgirdome naujų idėjų ir supratimą, kad ir maži žingsniai gali virsti dideliais darbais.   Grįžtant į namus dar ilgai mintyse netilo  M. Levickio ir styginio orkestro muzikiniai garsai.

     Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė

image description

 

IMG-2012IMG-2016

 

 

IMG-2020  IMG-2017

IMG-2028

IMG-2024