Pasaulinės lyderystės konferencija – 2020


PASAULINĖ LYDERISTĖS KONFERENCIJA“POKYTIS TAVO RANKOSE“

 Pakruojo miesto vietos veiklos grupės nariai nuotoliniu būdu dalyvavo pasaulinės lyderystės konferencijoje( PLK), kuri  vyko 2020-11-20-21 d.. Išklausėme 16  konferencijos pranešėjų, tarpusavyje dalyvavome diskusijose. Galimybė dalyvauti konferencijoje suteikta iš Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo fondo.

Trumpai supažindiname su keletą pranešėjų ir jų išsakytomis mintimis.

TOM DE VIES – Pasaulio tinklo prezidentas. Pasveikino  konferencijos  dalyvius šiais  sveikinimo  žodžiais  : Lyderystės esmė-pokytis. Kiekvienas galime keisti gyvenimą, nesvarbu kur investuoji savo įtaką, gali pakeisti mąstymą, pakeisti jo kryptį.  Visi esame skirtingi, dalinai ir  įgyvendinti tikslą siekiame skirtingai, nemokame planuoti bei nepripažįstame lyderio.

KREIGAS GROŠELIS – PLK AMBASADORIUS. Jis pateikė svarbius punktus, norint įgyvendinti idėjas.  Tai  –  komandos subūrimas,  ugdyti pasitikėjimą, puoselėti autentiškumą, mokytis iš mentorių, formuoti nuomones, susidoroti su baime  ir su kritika, siekti įgyvendinti savo misiją, susidoroti su nesaugumo jausmu.

PAULIUS INSODA – vienas iš didžiausių programavimo kompanijos Lietuvoje komandos atstovas, jo moto „daryk kitiems tai, ką nori, kad tau darytų ir“ kad nėra neįmanomų dalykų ir nėra padėties  be išeities“. Reikia  nepasiduoti, jeigu ir yra kliūtis,  ją gali nugalėti. Lyderis yra tas, kuris eina  nepramintu keliu ir dar pasiima kitus. Kažkas turi būti pirmas. Aišku, kad gali iš karto nepavykti įgyvendinti užsibrėžto tikslo, bet jeigu bandysi keletą kartų, turėtų pavykti. Turi naują  idėja-apie ją ir galvok, apie kitas idėjas negalvok, padaryk ką užsibrėžei , o  jeigu bus klaidų- tai priimk kaip pamoką. Tie žingsniai yra trys-1. žinojimas kur tu keliauji ir  ateities vizija.2. Tikėjimas, nepasiduoti ir trečias žingsnis-išmintingas atkaklumas. Pabrėžė, kad reikia uždegti kitus savo idėjomis- tai jau lyderio savybė.

RORIS VEIDENAS -lyderystės  ekspertas, bestselerių autorius, vienas iš 100 geriausių lyderių pasaulyje   pranešėjas. Jo mintys apie laiko planavimo iššūkius, ir diskusijas kaip komandoje susitelkti į tai, kas yra skubu ir svarbu, bet taip pat atsižvelgiant į reikšmingumą, kaip turi pasikeisti komandos mąstymas, kad visi galėtų naudotis dėmesio  principais. Jis sako, kad laiką reikia vertinti kaip pinigą ir laiką reikia planuoti, jį valdyti. Sau užduoti užduotis ir planuoti, kad galėtum užduotis perkelti rytdienai, o šiandien dirbti tuos darbus, kurių perkelti kitai dienai negali.

                      EMILIJA SAKADOLSKIENĖ-pedagogė, chorvedė ir muzikologė. Studijavo JAV ir jau 15 metų gyvena Lietuvoje. Šiuo metu dėsto VDU Muzikos akademijoje  bei VU Filosofijos fakultete, dalyvauja projektuose „Lyderių laikas“, „Renkuosi mokytis“ ir kt. Jos mintis „kad kai darbas yra pašaukimas, kai jį traktuoji, kaip tarnystę, tuomet ir motyvacija atsiranda, o vaikų ugdymas yra viena svarbiausių viešojo gyvenimo sričių.  Verta pamąstyti kas yra gyvenimo mokytojas, kur  vyrauja konkurencija, ką reiškia konkurencija švietime. Leiskime kiekvienam augti ir  tegul kiekvienas turi galimybes augti.

EIMĖ EDMUNDSON – Harvardo verslo mokyklos lyderystės ir vadybos dėstytoja, knygų autorė. Ji nuo 2011-ųjų metų pripažįstama viena geriausių valdymo mąstytojų. Aiškino bendradarbiavimo organizacijose svarbą ir iššūkius, psichologinį  saugumą, nesėkmės supratimą ir  psichologinį saugumą kuriant lyderystę.

KRISTINA IR MARIUS ČIUŽELIAI – M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo steigėjai. Jie nuo 2016 metų vykdo „Sidabrinės linijos“ projektą – tai draugystės pokalbiai, emocinė ir informacinė pagalba telefonu vienišiems ir bendravimo stokojantiems vyresnio amžiaus žmonėms. Lyderystė – tai tarnavimas žmonėms. Jų mintis, kad abipusis  bendravimas turi būti nuoširdus, suteikia pasitikėjimo ir  tokių  pokalbių žmonės laukia.

 DALIUS MISIŪNAS-ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius, vienas žinomiausių vadovų Lietuvoje. Jo mintis „kad tikroji lyderystė prasideda tuomet, kai sau užduodame paprastą bet svarbų klausimą – ką galime daryti dabar, kad būtume žingsniu priekyje rytoj“, leidžia kiekvienam apie tai pamastyti. Jis  taria, kad šiandieniniame pasaulyje labiau nei bet kada auga mokslo žinių, švietimo ir kritinio mąstymo poreikis. Ir būtent universitetai turėtų imtis lyderystės, priartinant mokslą prie visuomenės ir suteikiant kritiniam mąstymui reikalingų įrankių. Universitetams tenka lemiamas vaidmuo ugdant lyderius, atsidavusius visuomenės labui ir pasirengusius įveikti besikeičiančio pasaulio iššūkius. Šiandienos iššūkiai, įskaitant nelygybę, klimato kaitą ir visuomenės sveikatą, reikalauja naujo požiūrio į švietimą – lankstesnio, integruoto ir orientuoto į žmogų.

Išvada tai, kad – Pasaulinės lyderystės konferencijoje pranešėjai savo pranešimais mus sustiprino psichologiškai, labiau  įsigiliname  kas vyksta su mums, su mūsų pokyčiais, iš kur galima semtis patirties, vidinės energijos, kaip įgauti  psichologinį atsparumą, rasti veiklą kas tave atgaivina, kaip įveikti krizes, atrasti savyje kas vienija, o jeigu ko neišmanai, pripažinti savo klaidas, kad viskas priklauso nuo tavęs, kad pokytis yra tavo rankose.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė

Skaidrė1 Skaidrė2 Skaidrė3 Skaidrė4 Skaidrė5 Skaidrė6